Udgivelse på vej

Aktieinvestering

- Teori og praktisk anvendelse

Aktieinvestering - Teori og praktisk anvendelse giver en samlet fremstilling af de teorier og problemstillinger, der naturligt relaterer sig til investering i såvel danske som internationale aktieporteføljer.

Afvejning af afkast og risiko er centralt for al investeringsteori og dermed også for sammensætningen af en optimal aktieportefølje, og netop sammenhængen mellem afkast og risiko er det gennemgående tema i denne bog.

Læs mere
Udgave 05, 2019 | 296 sider | ISBN 9788757439564

Pris

E-bog Papirbog
526,50 kr 585,00 kr
Medlemspris Medlemspris
421,20 kr 468,00 kr
Udgivelse på vej

Arbejdsmarkedets regler 2019

af Ole Hasselbalch (red.)

NB: Ved køb af denne titel forudbestiller du bogen. Bogen vil blive sendt til dig, når den udkommer ultimo januar 2019.

Læs mere
Udgave 20, 2019 | 834 sider | ISBN 9788757443660

Pris

Papirbog
475,00 kr
Medlemspris
380,00 kr
Udgivelse på vej

Børsretten

NB: Ved køb af denne titel forudbestiller du bogen. Bogen vil blive sendt til dig, når den udkommer primo februar 2019.

Læs mere
Udgave 06, 2019 | 668 sider | ISBN 9788757444230

Pris

Papirbog
1.250,00 kr
Medlemspris
1.000,00 kr
Udgivelse på vej

Dansk Forsikringsret

NB: Ved køb af denne titel forudbestiller du bogen. Bogen vil blive sendt til dig, når den udkommer primo februar 2019.

Læs mere
Udgave 10, 2019 | 1184 sider | ISBN 9788757439489

Pris

Papirbog
1.900,00 kr
Medlemspris
1.520,00 kr
Udgivelse på vej

Entreprise

Med kommentarer

NB: Ved køb af denne titel forudbestiller du bogen. Bogen vil blive sendt til dig, når den udkommer primo februar 2019.

Læs mere
Udgave 08, 2019 | 698 sider | ISBN 9788757443127

Pris

Papirbog
1.100,00 kr
Medlemspris
880,00 kr
Udgivelse på vej

EU-Retten

NB: Ved køb af denne titel forudbestiller du bogen. Bogen vil blive sendt til dig, når den udkommer ultimo januar 2019.

Læs mere
Udgave 07, 2019 | 979 sider | ISBN 9788757438277

Pris

Papirbog
1.275,00 kr
Medlemspris
1.020,00 kr
Udgivelse på vej

Køb (Studieudgave)

Dansk indenlandsk købsret

2. Studieudgave af bogen Køb, er en kort version af den lidt mere omfattende Køb. Den er målrettet studerende på jurastudiet, der skal have en introduktion til de køberetlige regler og dermed også til de grundlæggende obligationsretlige regler set i lyset af internationale påvirkninger.

I bogen gives en fremstilling af reglerne i købeloven om kravene til parternes ydelser og reglerne om misligholdelsesbeføjelser i handelskøb, civilkøb og forbrugerkøb.

 

Om forfatterne

Læs mere
Udgave 02, 2019 | 200 sider | ISBN 9788757442533

Pris

Papirbog
310,00 kr
Medlemspris
248,00 kr
Udgivelse på vej

Lokal lobbyisme

Få indflydelse i kommunen

Står du med en sag, der kræver opbakning eller en beslutning fra din kommune? Vil du gerne påvirke den lokale udvikling i dit område eller måske komme med helt nye idéer til, hvordan man kunne gøre tingene bedre? Er du optaget af en ganske særlig dagsorden, du gerne vil fremme? Eller er du professionel lobbyist, der søger inspiration og nye idéer?

Læs mere
Udgave 02, 2019 | 226 sider | ISBN 9788757443943

Pris

E-bog Papirbog
290,00 kr 325,00 kr
Medlemspris Medlemspris
232,00 kr 260,00 kr
Udgivelse på vej

Lovsamling 2019/1 – Skatteret

af Jan Pedersen (red.)

NB: Ved køb af denne titel forudbestiller du bogen. Bogen vil blive sendt til dig, når den udkommer ultimo januar 2019.

Læs mere
Udgave 08, 2019 | 658 sider | ISBN 9788757443677

Pris

Papirbog
340,00 kr
Medlemspris
272,00 kr
Udgivelse på vej

Markedsret Del 2

Nu foreligger Markedsret Del 2 i en ny 7. udgave. Bogen behandler alle markedsføringsrettens B2B- og B2C-relationer samt de aftale-, lov- og loyalitetsbestemte konkurrenceværn.

Læs mere
Udgave 07, 2019 | 382 sider | ISBN 9788757439762

Pris

Papirbog
600,00 kr
Medlemspris
480,00 kr
Udgivelse på vej

Uddrag af EU-Retten

NB: Ved køb af denne titel forudbestiller du bogen. Bogen vil blive sendt til dig, når den udkommer primo februar 2019.

Læs mere
Udgave 04, 2019 | 250 sider | ISBN 9788757438284

Pris

Papirbog
350,00 kr
Medlemspris
280,00 kr
Udgivelse på vej

Teaching for innovation

Preparing for an uncertain future

NB: Ved køb af denne titel forudbestiller du bogen. Bogen vil blive sendt til dig, når den udkommer primo februar 2019.

Læs mere
Udgave 01, 2019 | 100 sider | ISBN 9788757439915

Pris

Papirbog
195,00 kr
Medlemspris
156,00 kr
Udgivelse på vej

Montesquieu

Charles Louis de Secondat, baron de La Brède et de Montesquieu (1689-1755) er en af de helt centrale skikkelser i oplysningstidens politiske tænkning. Han har haft helt afgørende betydning for de moderne idealer om retsstat og liberalt demokrati.

Læs mere
Udgave 01, 2019 | 140 sider | ISBN 9788757442885

Pris

E-bog Papirbog
135,00 kr 150,00 kr
Medlemspris Medlemspris
108,00 kr 120,00 kr
Udgivelse på vej

På mission i Danmark

Diplomatisk tiltrækningskraft til debat

Vi møder dem ikke særlig ofte, men de arbejder hver dag på at udbygge relationerne mellem Danmark og de lande, de kommer fra. De udenlandske diplomater i Danmark lever nogle gange i en afsondret verden. De har svært ved at få de møder og kontakter, de har brug for i deres arbejde og ofte er de mere eller mindre frivilligt afskåret fra at få et grundigt kendskab til Danmark og danskerne. Dette er ikke hensigtsmæssigt hverken for Danmark eller for de lande, der har valgt at udsende diplomater til netop Danmark.

Læs mere
Udgave 01, 2019 | 313 sider | ISBN 9788757443547

Pris

E-bog Papirbog
252,00 kr 280,00 kr
Medlemspris Medlemspris
201,60 kr 224,00 kr
Udgivelse på vej

Nye tendenser i nordisk kommunalretsforskning

I de nordiske velfærdsstater spiller kommuner som lokalpolitisk selvstyreenhed og som forvaltningsenhed en væsentlig rolle. Kommunalretten som juridisk fagområde fortjener af samme grund en væsentlig bevågenhed. I denne bog sættes fokus på udviklingstendenser inden for kommunalretten i de nordiske lande. Bogen samler en rækker artikler om aktuelle temaer inden for den nordiske kommunalret. Artiklerne er udarbejdet af jurister ansat i forsker- og undervisningsstillinger ved universiteter i Danmark, Norge og Sverige.

Læs mere
Udgave 01, 2019 | 224 sider | ISBN 9788757443448

Pris

E-bog Papirbog
400,00 kr 500,00 kr
Medlemspris Medlemspris
320,00 kr 400,00 kr