Udgivelse på vej

Teaching for innovation

Preparing for an uncertain future

NB: Ved køb af denne titel forudbestiller du bogen. Bogen vil blive sendt til dig, når den udkommer primo februar 2019.

Læs mere
Udgave 01, 2019 | 100 sider | ISBN 9788757439915

Pris

Papirbog
195,00 kr
Medlemspris
156,00 kr
Udgivelse på vej

Montesquieu

Charles Louis de Secondat, baron de La Brède et de Montesquieu (1689-1755) er en af de helt centrale skikkelser i oplysningstidens politiske tænkning. Han har haft helt afgørende betydning for de moderne idealer om retsstat og liberalt demokrati.

Læs mere
Udgave 01, 2019 | 140 sider | ISBN 9788757442885

Pris

Papirbog
150,00 kr
Medlemspris
120,00 kr
Udgivelse på vej

Databeskyttelse i arbejdsretten

Databeskyttelse i arbejdsretten – fra jura til praksis indeholder en samlet fremstilling af databeskyttelsesretten med fokus på arbejdsretten.

Bogen indeholder både en analyse af de nye databeskyttelsesretlige regler og en lang række praktiske anvisninger på, hvordan reglerne kan håndteres i praksis – i form af paradigmer, vejledninger og forslag til forretningsgange.

Bogen giver en præcis, konkret og brugbar gennemgang af de nye regler, uden at læseren skal kaste sig ud i nærmere studier af et meget kompliceret retsområde.

Læs mere
Udgave 01, 2018 | 304 sider | ISBN 9788757441499

Pris

Papirbog
700,00 kr
Medlemspris
560,00 kr
Udgivelse på vej

Almenvellet

Et indgreb i ejendomsretten skal efter såvel grundlovens § 73 som Den Europæiske Menneskerettighedskonventions P1-1 have et formål, der tjener almenvellet for at være lovligt. Spørgsmålet er derfor, hvilke formål kan berettige et indgreb i en ejendomsrettighed?

Læs mere
Udgave 01, 2018 | 424 sider | ISBN 9788757442656

Pris

Papirbog
500,00 kr
Medlemspris
400,00 kr
Udgivelse på vej

At skrive juridisk

Formålet med denne bog er at give en grundlæggende indføring i skriftlig jura for begyndere, det vil sige personer, som uden større erfaring skal give en skriftlig fremstilling af et juridisk problem med det formål at argumentere for en retlig løsning af dette.

 

Om forfatteren

Læs mere
Udgave 01, 2018 | 74 sider | ISBN 9788757441345

Pris

Papirbog
110,00 kr
Medlemspris
88,00 kr
Udgivelse på vej

På mission i Danmark

Diplomatisk tiltrækningskraft til debat

NB: Ved køb af denne titel forudbestiller du bogen. Bogen vil blive sendt til dig, når den udkommer primo december 2018.

Læs mere
Udgave 01, 2018 | 312 sider | ISBN 9788757443547

Pris

Papirbog
280,00 kr
Medlemspris
224,00 kr
Udgivelse på vej

Fra arbejderbeskyttelse til sundhedsfremme på arbejdspladsen

I de senere år er der kommet stigende fokus på arbejdsgiverens rolle over for sine medarbejdere, når det gælder til medarbejdernes generelle sundhed.

Fra arbejderbeskyttelse til sundhedsfremme på arbejdspladsen behandler den retlige regulering af kost, rygning, alkohol, motion og stress. Særligt initiativerne vedrørende kost og motion er nye og omfatter såvel frivillige som tvungne motionsordninger på arbejdspladsen.

Læs mere
Udgave 01, 2018 | 312 sider | ISBN 9788757442694

Pris

Papirbog
500,00 kr
Medlemspris
400,00 kr
Udgivelse på vej

Kommenteret straffelov

Almindelig del

Nyt oplag er på vej.

Denne bog tager form af kommentar til den danske straffelov og gennemgår de forskellige aspekter af straffeloven. Kommentarerne er ajourført til og med de straffelovsændringer, der blev foretaget i foråret 2013. Bogen belyser de retsanvendelsesproblemer, som bestemmelserne rejser. Foruden bl.a. en gennemgang af de forskellige straffe, betingede domme og samfundstjeneste er der også inkluderet et sagsregister.

Lovkommentaren er hovedsageligt rettet mod praktiserende jurister og studerende ved de juridiske læreranstalter.

 

Læs mere
Udgave 10, 2013 | 653 sider | ISBN 9788757425024

Pris

E-bog Papirbog
900,00 kr 1.000,00 kr
Medlemspris Medlemspris
720,00 kr 800,00 kr