Hans Gammeltoft-Hansen


Udgivelser

Strafferetspleje III

Læs mere
Udgave 01, 2010 | 308 sider | ISBN 9788757490879

Pris

E-bog
468,00 kr
Medlemspris
374,40 kr

Ikke kun straf

Festskrift til Vagn Greve

Vagn Greve har præget dansk og nordisk strafferet, straffeproces, kriminologi og kriminalpolitik i en menneskealder. Hans store betydning for mange menneskers faglige virke, afspejles i dette festskrift, der rummer intet mindre end 50 artikler.

For Vagn Greve er strafferet ikke kun et spørgsmål om straf eller ikke straf - emnet rummer så meget mere. Han er kendt for sin evne til at sprede perspektivet ud og opsøge enhver vinkel eller afkrog, som måtte omgive og kaste lys over emnet. Denne evne har ført til mange spændende, nyskabende perspektiver og en hel del kontroversielle standpunkter.

Den enorme bredde, som har været og fortsat er kendetegnende for Vagn Greves virke, afspejles blandt forfattere i denne bog. Den brede kreds af personer har alle på den ene eller anden måde beskæftiget sig med emner vedrørende straf, strafferet, straffeproces, kriminologi eller kriminalpolitik, og de har alle haft kontakt til Vagn Greve.

Forfatterne har fået meget frie hænder med hensyn til indholdet af deres bidrag. Artiklerne kommer vidt omkring - i emner, geografi og sprog - og læseren vil støde både på videnskabelige artikler af høj, faglig kvalitet og originalitet samt på artikler af mere politisk eller causerende karakter.

Læs mere
Udgave 01, 2008 | 666 sider | ISBN 9788757416930

Pris

Papirbog
625,00 kr
Medlemspris
500,00 kr

Strafferetspleje I

Læs mere
Udgave 02, 2007 | 233 sider | ISBN 9788757490398

Pris

E-bog
414,00 kr
Medlemspris
331,20 kr

The Danish Ombudsman

"The Danish Ombudsman" blev udgivet første gang i forbindelse med 40 års jubilæet for den danske ombudsmandsinstitution.

50 årsdagen 1. april 2005 blev bl.a. markeret med en ny og revideret udgave, som i tre kapitler fokuserer på: Den danske Ombudsmands historie med perspektiver for institutionens og forvaltningslovens status i fremtiden - Ombudsmandens juridiske fundament og arbejdsmetoder - samt internationalt samarbejde og assistance i forhold til hele idégrundlaget.

Læs mere
Udgave 02, 2005 | 325 sider | ISBN 9788757412963

Pris

Papirbog
470,00 kr
Medlemspris
376,00 kr

Ret som teknik, kunst og videnskab

- og andre essays (Alf Ross 100 år)

I sommeren 1999 ville Professor dr.jur. & phil. Alf Ross være fyldt 100 år. Det er således 30 år siden Alf Ross forlod sin gerning som universitetslærer ved Københavns Universitet.

Mange fremstående jurister er i stand til at præge den juridiske tankegang for en tid. Om Alf Ross vil man kunne sige, at han ved sin gerning, gennem sin videnskabelige tænkning og sin personlige inspiration og ved sit omfattende forfatterskab har gjort selve tiden anderledes.

Det er specielt denne påvirkning af sin samtid, redaktionen har ønsket at fastholde i denne bog. Redaktørerne kendte ham som elever, som kolleger på universitetet og som ven.

De emner, som Alf Ross beskæftigede sig med, var talrige. Redaktionen har derfor i første række koncentreret sig om at samle indlæg og kommentarer, der er blevet offentliggjort i dagblade og specialpublikationer, hvor de kun er vanskeligt tilgængelige for et nutidigt publikum. Der er dog også medtaget nogle tekster, der er trykt i tidsskrifter eller bøger, men som er indlæg af ældre dato, offentliggjort i perioden fra 1930 -1969. De er medtaget for at give et bare nogenlunde afrundet billede af Ross som juridisk tænker. Det bekræfter den blivende værdi af hans livsværk.

Denne antologi afsluttes med efterskriftet: "Forskeren og Mennesket, skrevet af den norske jurist og idéhistoriker Sverre Blandhol.

Læs mere
Udgave 01, 1999 | 420 sider | ISBN 9788757401721

Pris

Papirbog
540,00 kr
Medlemspris
432,00 kr