Nyhed

Arveret

Bogen Arveret er skrevet som grundlag for undervisningen i arveret på jurastudiet på Aarhus Universitet, men har også sigte på at kunne fungere som opslagsværk for praktikere, der arbejder med arveret.

Læs mere
Udgave 07, 2018 | 423 sider | ISBN 9788757438093

Pris

E-bog Papirbog
675,00 kr 675,00 kr
Medlemspris Medlemspris
540,00 kr 540,00 kr
Nyhed

Lov om fremtidsfuldmagter

Med kommentarer

"Lov om fremtidsfuldsmagter" er udvalgt til månedens bog.

I november måned kan du helt eksklusivt hos Djøf Forlag købe bogen til særpris.

Særpris: 500,-

Normalpris: 750,-

Læs mere
Udgave 01, 2018 | 357 sider | ISBN 9788757437966

Pris

E-bog Papirbog
675,00 kr 500,00 kr
Medlemspris Medlemspris
540,00 kr 500,00 kr

Familieret

Med bogen "Familieret" har hensigten været at ajourføre undervisningsgrundlaget i faget familieret på universitetsniveau. Meget er sket siden 2.-udgaven af denne bog. Den nye ægtefællelov er blevet vedtaget og træder i kraft den 1. januar 2018, og bogen er udarbejdet efter de nye regler. Der er desuden sket en række ændringer på forældreansvarslovens område, der har medført ændringer i bogens første kapitler.

Der er primært tale om en lærebog, men bogen vil også være anvendelig for praktikere.

Læs mere
Udgave 03, 2017 | 366 sider | ISBN 9788757439090

Pris

E-bog Papirbog
432,00 kr 480,00 kr
Medlemspris Medlemspris
345,75 kr 384,00 kr

Festskrift til Irene Nørgaard

Da professor Irene Nørgaard i sommeren 2017 takker af efter at have været ansat på Juridisk Institut, Aarhus Universitet, siden august 1983, fandt kolleger det som en must, at dette måtte markeres med et festskrift.

Der findes få ansatte på universiteterne, der har været synonym med deres fag i samme grad som Irene Nørgaard. Gennem mere end 30 år har hun været med til at bære og forme fagene familie- og arveret på Aarhus Universitet – i flere år endda helt alene – og jurastuderende fra Aarhus kan ikke sige »bodel«, »særeje« eller »pensionsrettigheder« uden at tænke på Irene.

Læs mere
Udgave 01, 2017 | 410 sider | ISBN 9788757436877

Pris

E-bog Papirbog
425,00 kr 500,00 kr
Medlemspris Medlemspris
360,00 kr 400,00 kr

Værgemålsloven

Med kommentarer

Den demografiske udvikling viser, at antallet af ældre stiger. Deres retsforhold har voksende betydning. Med denne nye, opdaterede udgave af værgemålsloven med kommentarer søger forfatterne at dække nogle væsentlige og praktisk vigtige juridiske problemstillinger, som opstår i kølvandet på det, der i folkemunde kaldes ældrebyrden.

Læs mere
Udgave 02, 2017 | 798 sider | ISBN 9788757435993

Pris

E-bog Papirbog
1.255,50 kr 1.395,00 kr
Medlemspris Medlemspris
1.004,40 kr 1.116,00 kr

Magtanvendelse over for anbragte børn og unge

Magtanvendelse over for anbragte børn og unge, en kortlægning og analyse af anbringelsesstedernes indgrebsbeføjelser ifølge serviceloven.

Bogen redegør og analyserer den nuværende lovgivning inden for magtanvendelse over for anbragte børn og unge. Forfatter Hanne Hartoft sammenholder disse regler med eksempler fra hverdagslivet i opholdssteder, døgninstitutioner og plejefamilier, hvor det kan konstateres at reglerne ikke er opbygget, så de afspejler et nutidigt syn på børns beskyttede rettigheder.

Læs mere
Udgave 01, 2016 | 491 sider | ISBN 9788757435412

Pris

E-bog Papirbog
360,00 kr 400,00 kr
Medlemspris Medlemspris
288,00 kr 320,00 kr

Børneloven

Med kommentarer

Denne kommentar til børneloven, hvis seneste udgave er lovbekendtgørelse nr. 1097 af 7. oktober 2014, er udarbejdet på grundlag af lovens forarbejder, bekendtgørelser, cirkulærer, vejledninger om behandlingen af sager om faderskab og medmoderskab samt administrativ praksis og domspraksis.

Der er i denne udgave kun undtagelsesvist medtaget nyt stof efter 1. februar 2015.

Læs mere
Udgave 02, 2015 | 432 sider | ISBN 9788757433937

Pris

E-bog Papirbog
990,00 kr 1.100,00 kr
Medlemspris Medlemspris
792,00 kr 880,00 kr

Lærebog i familieret

Lærebog i familieret er en lærebog til brug for undervisningen i de juridiske områder på socialrådgiveruddannelserne.

Bogen belyser den retlige regulering af familiens interne og eksterne relationer og beskriver rammer og procedurer for behandlingen af forskellige sager inden for familieretten.

Læs mere
Udgave 03, 2015 | 282 sider | ISBN 9788757434231

Pris

E-bog Papirbog
360,00 kr 400,00 kr
Medlemspris Medlemspris
288,00 kr 320,00 kr

Når forældre går fra hinanden

- En håndbog i forældreansvar

Titlen giver i et letforståeligt sprog en samlet gennemgang af de juridiske forhold i sager vedrørende forældremyndighed, barnets bopæl, samvær og børnebidrag. Bogen kan læses fra ende til anden eller bruges som en opslagsbog.

Læs mere
Udgave 01, 2015 | 316 sider | ISBN 9788757434262

Pris

E-bog Papirbog
382,50 kr 425,00 kr
Medlemspris Medlemspris
306,00 kr 340,00 kr

Børn i familie- og socialretten

Børn i familie- og socialretten” er en let tilgængelig juridisk lærebog om forældres og samfundets rettigheder og pligter over for børn. Bogen giver en samlet fremstilling af den familieretlige lovgivning om forholdet mellem børn og forældre og om samspillet mellem denne, samt af den socialretlige lovgivnings muligheder for hjælp og støtte til børn, men også for de sociale myndigheders mulighed for at gøre indgreb i familien.

Læs mere
Udgave 02, 2014 | 206 sider | ISBN 9788776732493

Pris

E-bog Papirbog
256,50 kr 285,00 kr
Medlemspris Medlemspris
205,20 kr 228,00 kr

Fra forsørgelse til omstilling

Underholdsbidrag til ægtefælle

Bogens emne er en dybtborende undersøgelse af praksis om tilkendelse af ægtefællebidrag efter samlivets sammenbrud. Undersøgelsens grundlag er landsretsdommene fra årene 2009-13 om bidragspligten samt en ikke hidtil foretaget analyse af Familieretsafdelingens klagesager fra de samme år om bidragsstørrelsen.

Læs mere
Udgave 01, 2014 | 390 sider | ISBN 9788757433357

Pris

E-bog Papirbog
630,00 kr 700,00 kr
Medlemspris Medlemspris
504,00 kr 560,00 kr

Pensionsudlignende regler ved separation og skilsmisse

Hvert år opløses et højt antal ægteskaber ved separation og skilsmisse. I 2013 opløstes mere end 18.000 ægteskaber, og i alle disse situationer skal der tages stilling til, hvordan  rettigheder til pension skal behandles. En stor del af ægtefællernes opsparing er i dag placeret i rettigheder til pension, og disse udgør derfor en stor – hvis ikke den største – del af midlerne i ægtefællernes fællesbo.

Læs mere
Udgave 01, 2014 | 392 sider | ISBN 9788757432749

Pris

E-bog Papirbog
405,00 kr 450,00 kr
Medlemspris Medlemspris
324,00 kr 360,00 kr

Facetter - Festskrift til Sys Rovsing

Denne bog er en hyldest til et menneske, som nu gennem 60 år både er blevet slebet af livet og har slebet livet til.

Teksternes mangfoldighed afspejler Sys Rovsings alsidighed og mange facetter som menneske og som advokat. De mange kolleger, der har bidraget til bogen, hylder en fødselar, der er kendt for sin ekspertise inden for privatformueret og sit arbejde for både Bech-Bruun, Danske Advokater samt de mange tillidsposter i foreninger og fonde.

Læs mere
Udgave 01, 2013 | 222 sider | ISBN 9788757428575

Pris

Papirbog
400,00 kr
Medlemspris
320,00 kr

Interpreting Divorce Laws in Islam

af Rubya Mehdi (red.), Werner Menski (red.), Jørgen S. Nielsen (red.)

This anthology explores how equality in relation to divorce between Muslim men and women is interpreted within different judicial and theoretical frameworks.

Law is different from one Muslim country to another. The book represents these differences with a broad selection of contributors. Furthermore the book highlights the dilemmas that Muslim women face with the regulation of Western countries, where regulation typically is mixed with other systems of law.

Læs mere
Udgave 01, 2012 | 318 sider | ISBN 9788757424775

Pris

Papirbog
350,00 kr
Medlemspris
280,00 kr

Familieøkonomien

samlevendes retsforhold, ægtefællers retsforhold, retspolitik
af

Denne bog beskriver og analyserer retsstillingen for ugifte samlevende med særligt fokus på de økonomiske forhold. Da samlevendes retsstilling ofte sammenlignes med den, der gælder for ægtefæller, inddrages i betydeligt omfang ægtefællers retsforhold. Bogen afsluttes med retspolitiske afvejninger, hvor der stilles forslag til mulige reformer på kortere, middellangt og længere sigt.

Læs mere
Udgave 01, 2011 | 644 sider | ISBN 9788757424867

Pris

E-bog Papirbog
765,00 kr 850,00 kr
Medlemspris Medlemspris
612,00 kr 680,00 kr