EU-direktiverne om ophavsret

Denne bog gennemgår systematisk EU-direktiverne om ophavsret og dets område. Til de enkelte bestemmelser i EU-direktiverne om ophavsret knyttes referencer til den danske implementering, resumé af domme fra EU-Domstolen, der vedrører bestemmelsen, og henvisning til relevante præambelbetragtninger, ligesom der efter behov er uddybende kommentarer til bestemmelsen.

Desuden er der gennemgang af de bestemmelser i EUF-Traktaten, der har ophavsretlig relevans.

Læs mere
Udgave 01, 2015 | 236 sider | ISBN 9788757432053

Pris

E-bog Papirbog
463,50 kr 515,00 kr
Medlemspris Medlemspris
370,80 kr 412,00 kr

Ansattes immaterielle rettigheder

Meget immaterialretligt beskyttet stof skabes af ansatte som led i deres arbejde for en arbejdsgiver. Det er derfor et vigtigt spørgsmål, i hvilket omfang rettighederne går over til arbejdsgiveren – et spørgsmål, som løses forskelligt fra disciplin til disciplin.

Læs mere
Udgave 01, 2013 | 214 sider | ISBN 9788757421057

Pris

E-bog Papirbog
337,50 kr 375,00 kr
Medlemspris Medlemspris
270,00 kr 300,00 kr

Can Law Make Life (too) Simple?

From gene patents to the patenting of environmentally sound technologies

At the heart of this doctoral thesis are the challenges to modern patent law, particularly from the rapid developments in biotechnology.

This book focuses on human gene patents, patents in the animal world, and the pressures put on the patent system by the climate change debate. However, the title looks at patent law from a multilevel and fragmented perspective, including taking a critical view of the increasing involvement of the EU in procedural and substantive patent law. 

Published with financial support of the Dreyer Fondation.

Læs mere
Udgave 01, 2013 | 653 sider | ISBN 9788757431193

Pris

E-bog Papirbog
720,00 kr 800,00 kr
Medlemspris Medlemspris
576,00 kr 640,00 kr

Designret - Designloven

Med kommentarer

Lovkommentaren skaber klarhed over designloven, herunder retsreglernes indhold og anvendelse.

Fremstillingen er fokusereret på Designloven og dansk retspraksis. Også international (især nordisk) praksis inddrages i et vist omfang. Det samme gælder praksis fra The Office of Harmonization for the Internal Market. I kommentaren gennemgås EF-forordningen, og der inddrages aspekter af forordningen i drøftelse af lovreglerne.

Læs mere
Udgave 02, 2013 | 455 sider | ISBN 9788757422092

Pris

E-bog Papirbog
1.080,00 kr 1.200,00 kr
Medlemspris Medlemspris
864,00 kr 960,00 kr

Fusionskontrol i Danmark

Formålet med fusionskontrol er ikke at hindre fusioner. Formålet med fusionskontrol er at hindre begrænsninger af konkurrencen som følge af virksomheders fusioner. Konkurrencelovens regler om fusionskontrol skal forstås ud fra formålet med loven, som er " ... at fremme en effektiv samfundsmæssig ressourceanvendelse gennem virksom konkurrence ...".

Læs mere
Udgave 01, 2012 | 448 sider | ISBN 9788757426762

Pris

E-bog Papirbog
640,00 kr 800,00 kr
Medlemspris Medlemspris
0,00 kr 640,00 kr

Regulating competition in the EU

Regulating competition in the EU” is a complete edition themewise in English that includes most areas of which, the lawyer who deals with competition law will meet.

The book illustrates the traditional parts of competition law and describes other judicial phenomena that plays a crucial role in the behaviour of companies and public authorities on the market.

Læs mere
Udgave 02, 2012 | 784 sider | ISBN 9788757426625

Pris

E-bog Papirbog
846,00 kr 940,00 kr
Medlemspris Medlemspris
676,80 kr 752,00 kr

International ophavsret

Denne bog er blevet til, fordi der har manglet en samlet fremstilling på dansk af de europæiske og internationale regler, som gælder på ophavsrettens og de nærtstående rettigheders område. Det er et omfattende og undertiden kompliceret stof, som hidtil har måttet nøjes med korte omtaler i værker, som i øvrigt har koncentreret sig om de danske retsregler.

Emnet international ophavsret har fået fornyet aktualitet og betydning med Danmarks tiltrædelse - samtidig med resten af EU - af WIPOs såkaldte internettraktater, WCT og WPPT, med virkning fra marts 2010.

Læs mere
Udgave 01, 2011 | 502 sider | ISBN 9788757421385

Pris

Papirbog
850,00 kr
Medlemspris
680,00 kr

British and french Copyright

A historical study of Aesthetic Implications

This book offers a more aesthetic orientated approach to copyright because of its concern with the protection of art and litterature. The publication is a result of the authors master thesis, and starts with a comparison of British copyright and French droit d’auteur through historical research.

The essence of the thesis is a reading of chosen trials in Great Britain and France from the beginning of the 19th century to today.

Læs mere
Udgave 01, 2009 | 265 sider | ISBN 9788757422139

Pris

Papirbog
325,00 kr
Medlemspris
280,00 kr

Konkurrenceretten i EU

Bogen behandler de EU-konkurrenceretlige regler for virksomhederne. Dette vedrører EF-traktatens artiekl 81 om konkurrencebegrænsende aftaler, artikel 82 om misbrug af en dominerende markedspoaition, artikel 86 om offentlige virksomheder samt reglerne om fusionskontrol. Endvidere behandles procedurereglerne for behandlingen af konkurrencesager og fusioner. I tilknytning hertil behandles den konkurrenceretlige regulering i EØS-landene.

Læs mere
Udgave 03, 2009 | 1408 sider | ISBN 9788757418453

Pris

E-bog Papirbog
1.260,00 kr 1.400,00 kr
Medlemspris Medlemspris
1.008,00 kr 1.120,00 kr
Udgave 01, 2009 | 587 sider | ISBN 9788757492583

Pris

E-bog
600,00 kr
Medlemspris
0,00 kr
Udgave 01, 2009 | 368 sider | ISBN 9788757493757

Pris

E-bog
0,00 kr
Medlemspris
0,00 kr

Immaterialrettigheder og foreløbige forbud

Bogen omhandler den centrale rolle, som foreløbige forbud spiller i retshåndhævelsen af immaterialrettigheder. Den indeholder en omfattende undersøgelse af dansk ret om nedlæggelse af fogedforbud i immaterialretlige sager. Undersøgelsen bygger bl.a. på en gennemgang af mere end 200 utrykte kendelser om forbud fra de senere år. Bogen indeholder udførlige referater og citater fra denne utrykte retspraksis og er dermed velegnet som håndbog for praktikere, der ønsker at orientere sig om den faktiske retsanvendelse i fogedforbudssager.

Læs mere
Udgave 01, 2008 | 517 sider | ISBN 9788757419481

Pris

E-bog Papirbog
562,50 kr 625,00 kr
Medlemspris Medlemspris
450,00 kr 500,00 kr

Reklameret

Konkurrenceret og kommerciel ytringsfrihed

"Reklameret. Konkurrenceret og kommerciel ytringsfrihed" er en markedsførings- og grundretlig analyse af reklamen. Traditionelt har regulering af reklamer været opfattet som et spørgsmål om markedsføringsretlig regulering, men i de seneste 20-30 år har der på internationalt plan langsomt udviklet sig en forståelse af, at reklamer også er kommercielle ytringer og som sådanne omfattede af den almindelige ytringsfrihedsbeskyttelse.

Læs mere
Udgave 01, 2008 | 565 sider | ISBN 9788757414332

Pris

E-bog Papirbog
600,00 kr 760,00 kr
Medlemspris Medlemspris
0,00 kr 608,00 kr
Udgave 01, 2007 | 650 sider | ISBN 9788757491975

Pris

E-bog
655,00 kr
Medlemspris
0,00 kr

Immaterialrettens afbalancering

af Jens Schovsbo (red.)

Immaterialretten har i dag stor økonomisk og samfundsmæssig betydning. Denne betydning vil kun tiltage i de kommende år.

Læs mere
Udgave 01, 2003 | 178 sider | ISBN 9788757402070

Pris

Papirbog
230,00 kr
Medlemspris
184,00 kr