Inddrivelse

Inkasso i teori og praksis

Inddrivelse – inkasso i teori og praksis beskriver hele inddrivelsesprocessen i detaljer og fungerer samtidig som et opslagsværk med svar på de spørgsmål, der måtte opstå i forbindelse med håndteringen af en inkassosag. Inddrivelse - inkasso i teori og praksis ser nærmere på såvel processuelle forhold som de mere materielle regler, som har betydning ved eksempelvis indsigelser i forbindelse med inddrivelsen af et krav.

Læs mere
Udgave 01, 2015 | 704 sider | ISBN 9788757425833

Pris

E-bog Papirbog
1.170,00 kr 1.300,00 kr
Medlemspris Medlemspris
936,00 kr 1.040,00 kr

Arbitration in Denmark

The aim of the book is to give an easily accessible presentation of arbitration in Denmark. The book is based on the Danish Arbitration Act 2005 (which is based on the UNCITRAL model Law) and the Rules of Arbitration Procedure of the Danish Institute of Arbitration, with the main emphasis on the latter. It is the intention that the book will serve as an introduction, especially for non-Danish lawyers and their clients who are or who expect to become involved in arbitration proceedings in Denmark.

Læs mere
Udgave 01, 2014 | 211 sider | ISBN 9788757427790

Pris

E-bog Papirbog
400,50 kr 445,00 kr
Medlemspris Medlemspris
320,40 kr 356,00 kr

Fra Retsstat til Omsorgsstat

Om syndsforladelse i konfliktråd

I dag tilbydes borgere i konflikt oftere og oftere mægling med henblik på selv at finde en løsning. Men er det nu også borgerne, der frit bestemmer, hvordan konflikten bliver løst?

Konfliktråd bygger på tanken om forsoning mellem offer og gerningsmand og er de seneste år blevet præsenteret som et humant alternativ til fængselsstraf. Men konfliktråd er langt fra så rensede for magt, dominans og undertrykkelse, som det hidtil har lydt. Det demonstrerer denne bog, der rummer den første gennemgribende analyse af den nye retsform, der er på vej frem herhjemme såvel som i udlandet.

Læs mere
Udgave 01, 2014 | 248 sider | ISBN 9788757433241

Pris

E-bog Papirbog
495,00 kr 550,00 kr
Medlemspris Medlemspris
396,00 kr 440,00 kr

Konkurs

Bogen behandler konkursretten ud fra en teoretisk og praktisk indgangsvinkel med et indhold omfattende såvel materiel som processuel konkursret. Konkursens indtræden og virkning og slutning, aktører, konkursmassen og ordenen, modregning, omstødelse, gældssanering, konkurskarantæne, boets krav og krav mod boet er emner, for hvilke dækkes af titlen.

Denne lærebog til den juridiske kandidatuddannelse kan med fordel bruges af praktikere, og suppleres af "Rekonstruktion – teori og praksis" omhandlende rekonstruktion efter konkursloven og udenretlig rekonstruktion.

Læs mere
Udgave 01, 2014 | 693 sider | ISBN 9788757432411

Pris

E-bog Papirbog
810,00 kr 900,00 kr
Medlemspris Medlemspris
648,00 kr 720,00 kr

Den Grønlandske Kriminalretspleje

Den 1. januar 2010 trådte en ny retsplejelov i kraft for Grønland. Retsplejeloven introducerer flere nye tiltag inden for kriminalretsplejen, hvoraf de vigtigste er:

Læs mere
Udgave 01, 2014 | 386 sider | ISBN 9788757497663

Pris

E-bog
630,00 kr
Medlemspris
504,00 kr

Brugeligt pant, frivillig ordning/akkord og rekonstruktion

Landbrugsordninger

Denne bog besvarer gængse spørgsmål omkring landbrugsbedrifter i økonomisk krise, herunder valg af afviklings- og/eller saneringsmodel.

Der behandles også alternativer til brugeligt pant. Det drejer sig primært om frivillig ordning/frivillig akkord og rekonstruktion og sekundært om konkursrekonstruktion og gældssanering, såvel i direkte forbindelse med afsigelse af konkursdekret som uden forbindelse med afsigelse af konkursdekret. Bogen afsluttes med en brugervenlig håndterings- og tjekliste til brug for såvel brugeligt pant, frivillig akkord-forhandling som rekonstruktion.

Læs mere
Udgave 01, 2013 | 605 sider | ISBN 9788757428940

Pris

E-bog Papirbog
886,50 kr 985,00 kr
Medlemspris Medlemspris
709,20 kr 788,00 kr

Mellem retssag og rundbordssamtale

Retsmægling i teori og praksis

Omdrejningspunktet i denne bog er retsmægling i praksis, som forfatteren Lin Adrian har skrevet på baggrund af undersøgelser og aktindsigt, bl.a. i byretterne i Aalborg, Århus, Roskilde og København samt Vestre Landsret i sin ph.d.-afhandling.

Læs mere
Udgave 01, 2012 | 440 sider | ISBN 9788757427745

Pris

E-bog Papirbog
247,50 kr 275,00 kr
Medlemspris Medlemspris
198,00 kr 220,00 kr

Nærhed ved domstolene

Et spørgsmål om retfærdighed og legitimitet

Denne bog handler om noget så grundlæggende som betydningen af, at der i retten finder et møde sted mellem mennesker. Hvad betyder det for, at der sker en retfærdig retsanvendelse, og hvad betyder det for rettens legitimitet?

Læs mere
Udgave 01, 2012 | 364 sider | ISBN 9788757428438

Pris

E-bog Papirbog
450,00 kr 500,00 kr
Medlemspris Medlemspris
360,00 kr 400,00 kr

Retssikkerhed i konkurrence med andre hensyn

Retssikkerheden anføres hyppigt i diskussioner og kritiske kommentarer vedrørende retsspørgsmål. Men hvad er retssikkerhed? Hvorfor anføres det, at retssikkerheden er truet, når alle angiver at være tilhængere af den?

Denne bog behandler dette tema og forsøger i en række artikler at fastlægge og belyse retssikkerhedsbegrebet i en konkret kontekst, samt hvilke andre hensyn retssikkerheden konkret konkurrerer med. De mange bidrag illustrerer gennem forskellige problemstillinger, eksempler og retsområder, hvordan retssikkerheden kan komme til udtryk i praksis.

Læs mere
Udgave 01, 2012 | 275 sider | ISBN 9788757428391

Pris

Papirbog
300,00 kr
Medlemspris
240,00 kr

Tvangsauktion over fast ejendom og andelslejligheder

Bogen gennemgår de tvangsauktionsretlige regler over fast ejendom, med praktiske eksempler, relevante bilag og seneste domspraksis.

Endvidere indeholder bogen beskrivelse af pantsætning og tvangsauktion over andelslejligheder, ligeledes med relevante bilag.

Bogen er anvendelig for såvel praktikere som til undervisning på højere uddannelsesinstitutioner.

Læs mere
Udgave 03, 2012 | 488 sider | ISBN 9788757425048

Pris

E-bog Papirbog
765,00 kr 850,00 kr
Medlemspris Medlemspris
612,00 kr 680,00 kr

Antiterroren, retsstaten og demokratiet

Bogen diskuterer, om den megen antiterrorlovgivning, som Folketinget har vedtaget siden angrebene i USA d. 11. september 2011, truer vores retsstat. Bogen beskriver i den forbindelse, at antiterrorlovgivningen først og fremmest er et udtryk for, at vi i vestlige demokratier har ændret vores tilgang til bekæmpelsen af trusler mod vores sikkerhed fra en betoning af afskrækkelse til forebyggelse, og at vores politikere har valgt at skrue op for sikkerheden i vores samfund på bekostning af borgernes frihed.

Læs mere
Udgave 01, 2011 | 142 sider | ISBN 9788757425727

Pris

Papirbog
185,00 kr
Medlemspris
148,00 kr

Praktisk voldgiftsret

Med fokus på Voldgiftsinstituttet

I anledningen Voldgiftsinstituttets 30 års jubilæum i oktober 2011, er denne bog blevet til for at fejre voldgiftsinstituttet og det dertilhørende retslige område. Bogen tilbyder et interessant indblik i voldgiftsinstituttet og til voldgiftssager og hvorledes, de føres.

Læs mere
Udgave 01, 2011 | 352 sider | ISBN 9788757425789

Pris

E-bog Papirbog
540,00 kr 600,00 kr
Medlemspris Medlemspris
432,00 kr 480,00 kr

Rekonstruktion

Teori og praksis

Bogen fremstiller på grundig vis de forskellige aspekter af rekonstruktionen af en virksomhed, og beskriver de forskellige modeller, der kan anvendes i behandlingen. Jo hurtigere en rekonstruktionsproces indledes, jo større er muligheden for at fuldende denne på succesfuld vis.

Læs mere
Udgave 01, 2011 | 614 sider | ISBN 9788757424133

Pris

E-bog Papirbog
765,00 kr 850,00 kr
Medlemspris Medlemspris
612,00 kr 680,00 kr

Civil Procedure in Denmark

Civil Procedure in Denmark” allows not only for traditional dispute settlement, but also includes special proceedings in such areas of legal practice as property rights, family and estate affairs, real estate, bankruptcy, and the testing of administrative decisions

With its breadth of practical application, and its avoidance of overdue complexity, however with numerous operative refreneces to case law, this convenient volume will be welcomed by students and practitioners as an incomparable first-stop resource in its field.

Læs mere
Udgave 02, 2010 | 150 sider | ISBN 9788757421835

Pris

Papirbog
550,00 kr
Medlemspris
440,00 kr
Udgave 01, 2010 | 308 sider | ISBN 9788757490879

Pris

E-bog
468,00 kr
Medlemspris
374,40 kr