Danish Business Law

- an educational textbook

About the book

Læs mere
Udgave 06, 2015 | 601 sider | ISBN 9788757432114

Pris

E-bog Papirbog
450,00 kr 500,00 kr
Medlemspris Medlemspris
360,00 kr 400,00 kr

Den humanitære folkeret og Danmark

af Dansk Røde Kors (red.)

Der er ikke krig i Danmark. Men Danmark har over en årrække deltaget militært i en række krige og konflikter rundt om i verden – for tiden blandt andet i krigen mod ISIL i Irak og Syrien.

Læs mere
Udgave 01, 2015 | 128 sider | ISBN 9788757431513

Pris

E-bog Papirbog
405,00 kr 450,00 kr
Medlemspris Medlemspris
324,00 kr 360,00 kr

EU-PIL

European Union Private International Law in Contract and Tort
About the book

EU-PIL - European Union Private International Law in Contract and Tort

Læs mere
Udgave 02, 2015 | 205 sider | ISBN 9788757431896

Pris

Papirbog
295,00 kr
Medlemspris
236,00 kr

International privatret

på formuerettens område

Denne bog angår den internationale privat- og procesret på formuerettens område, og gennemgår de processuelle regler om domstolenes internationale kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af udenlandske domme. International privatret gennemgår endvidere lovvalgsreglerne for aftaler, herunder løsørekøb (hvor også CISG behandles), erstatning uden for kontrakt og tingsret. Bogen omtaler desuden international voldgift og indledes med en oversigt over den internationale privatrets ”almindelige del”.

Læs mere
Udgave 05, 2015 | 156 sider | ISBN 9788757431889

Pris

E-bog Papirbog
265,50 kr 295,00 kr
Medlemspris Medlemspris
212,40 kr 236,00 kr

Statsstøtteret i EU

- mellem ligebehandling og påvirkning af konkurrencen

Statsstøtte har stor betydning i den danske økonomi som middel til at fremme en række prioriterede mål. Staten har som udgangspunkt frihed til at fastlægge de mål og midler, som staten ønsker at prioritere og anvende, men EUF-traktaten opstiller af hensyn til konkurrencen på EU’s indre marked en række begrænsninger på Danmarks muligheder for at yde statsstøtte.

Læs mere
Udgave 01, 2015 | 412 sider | ISBN 9788757433388

Pris

E-bog Papirbog
675,00 kr 750,00 kr
Medlemspris Medlemspris
540,00 kr 600,00 kr

Uddrag af EU-Retten

Dette uddrag af EU-Retten 6. udgave fokuserer på institutionerne, retsgrundlaget for Danmarks medlemskab af EU samt EU-retskilder. Således er denne forkortede udgave af EU-retten er beregnet til undervisning på de læreanstalter, hvor undervisningen primært fokuserer på de institutionelle aspekter samt retskilderne.

Læs mere
Udgave 03, 2015 | 252 sider | ISBN 9788757433739

Pris

Papirbog
350,00 kr
Medlemspris
280,00 kr

EU-Konkurrenceret

Almindelig del

Med den 5. udgave af EU-Konkurrenceret er der sket en omfattende opdatering, hvor den seneste udvikling i den konkurrenceretlige regulering samt udviklingen i praksis inddrages.

Bogen indeholder en systematisk gennemgang af reglerne, der forbyder konkurrencebegrænsende aftaler samt misbrug af dominerende stilling. Endvidere behandles reglerne om fusionskontrol og de særlige regler om offentlige og privilegerede virksomheder samt statsstøttereglerne. Afslutningsvis gennemgås procedurereglerne inden for EU-konkurrenceretten.

Læs mere
Udgave 05, 2014 | 851 sider | ISBN 9788757429039

Pris

E-bog Papirbog
855,00 kr 950,00 kr
Medlemspris Medlemspris
684,00 kr 760,00 kr

EU-Retten

Få en generel introduktion til EU-retten samt en grundig indføring i EU’s indre marked med denne nye og reviderede udgave af ”EU-Retten”.

Fremstillingen, der giver et dækkende billede af den retspraksis, der vedrører de mest centrale bestemmelser i TEUF, fungerer som lærebog med tilstrækkelig grad af detaljering til imødekommelse af praktikerens behov.

 

Udforsk flere bøger inden for EU-ret og international ret

Læs mere
Udgave 06, 2014 | 1004 sider | ISBN 9788757432213

Pris

E-bog Papirbog
1.147,50 kr 1.275,00 kr
Medlemspris Medlemspris
918,00 kr 1.020,00 kr

International købelov (CISG)

Med kommentarer

Denne lovkommentar henvender sig til dommere, advokater, virksomhedsjurister og andre, der ønsker en udførlig og opdateret beskrivelse af reglerne i den internationale købelov (CISG) (FN´s konvention om aftaler om internationale køb).

Læs mere
Udgave 01, 2014 | 528 sider | ISBN 9788757415940

Pris

E-bog Papirbog
895,50 kr 995,00 kr
Medlemspris Medlemspris
716,40 kr 796,00 kr

Modernising Public Procurement: The New Directive

European Procurement Law Series vol. 6
af Francois Lichére (red.), Roberto Caranta (red.), Steen Treumer (red.)

The recently approved Public Procurement Directive 2014/24/EU has brought a major overhaul to EU law and made significant changes to the obligations of contracting authorities in the Member States. Concurrently, the new directive has introduced some measures of flexibility and important new requirements. This book focuses on the essence of these changes, starting with the definition of a public procurement contract to end with changes to concluded contracts.

Læs mere
Udgave 01, 2014 | 400 sider | ISBN 9788757433852

Pris

Papirbog
450,00 kr
Medlemspris
360,00 kr

Award of Contracts in EU Procurements

European Procurement Law Series vol. 5
af Mario Comba (red.), Steen Treumer (red.)

The award phase is of crucial importance for the outcome of the competition for the contract and it is therefore not surprising that it has been considered in thousands of public procurement disputes in the Member States of the EU.

Læs mere
Udgave 01, 2013 | 370 sider | ISBN 9788757431537

Pris

Papirbog
450,00 kr
Medlemspris
360,00 kr

Broberg on the European Commission's Jurisdiction to Scrutinise Mergers

This book provides detailed elucidation and guidance on the Merger Regulation rules, such as those pertaining to financial year, taxes and intra-group sales, geographic allocation of turnover, financial institution and insurance undertakings, the EEA competition-enforcing system, and forum shopping.

Læs mere
Udgave 04, 2013 | 506 sider | ISBN 9788757422870

Pris

Papirbog
1.000,00 kr
Medlemspris
800,00 kr

European Legal Method

- towards a New European Legal Realism?
af Ulla Neergaard (red.), Ruth Nielsen (red.)

Can the currently prevailing legal theories in Europe, in particular legal positivism, natural law theory and institutional theory, explain the characteristics of the legal methods?

The book contains eight contributions, each of which addresses different dimensions of European legal method. The first part of the book contains five contributions under the general heading: “Conceptualization of European Legal Realism”. The second part of the book contains three contributions under the general heading “Law in (its Legal and non-Legal) Context”.

Læs mere
Udgave 01, 2013 | 240 sider | ISBN 9788757431254

Pris

Papirbog
350,00 kr
Medlemspris
280,00 kr

Konkurrencerådets kontrol med ulovlig EU-statsstøtte

Samspillet mellem EU's statsstøtteregler og konkurrencelovens § 11 a

Titlen undersøger om, og i så fald hvordan Konkurrencerådet på grundlag af konkurrencelovens § 11 a kan udgøre et supplement til det eksisterende EU-retlige kontrolsystem ved håndhævelse af gennemførelsesforbuddet, og hvordan samspillet mellem de to kontrolsystemer påvirker støttemodtageres retssikkerhed.

Denne bog udgør forfatterens afhandling tildelt phd-graden ved det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet. Afhandlingen er udgivet med støtte fra Det Finneske Legat.

Læs mere
Udgave 01, 2013 | 374 sider | ISBN 9788757432220

Pris

E-bog Papirbog
405,00 kr 450,00 kr
Medlemspris Medlemspris
324,00 kr 360,00 kr

European Legal Method

- in a Multi-Level EU Order
af Ulla Neergaard (red.), Ruth Nielsen (red.)

This book brings together essays by leading legal scholars from a number of European countries on European legal method(s).This in many respects rather pioneering project examines the extent to which it is possible to identify a coherent legal method (doctrine of the sources of law and their interpretation) that may be applied when analysing the multi-level legal EU order.

Læs mere
Udgave 01, 2012 | 336 sider | ISBN 9788757428681

Pris

Papirbog
450,00 kr
Medlemspris
360,00 kr