Udgivelse på vej

EU-Retten

NB: Ved køb af denne titel forudbestiller du bogen. Bogen vil blive sendt til dig, når den udkommer ultimo januar 2019.

Læs mere
Udgave 07, 2019 | 979 sider | ISBN 9788757438277

Pris

Papirbog
1.275,00 kr
Medlemspris
1.020,00 kr
Udgivelse på vej

Uddrag af EU-Retten

NB: Ved køb af denne titel forudbestiller du bogen. Bogen vil blive sendt til dig, når den udkommer primo februar 2019.

Læs mere
Udgave 04, 2019 | 250 sider | ISBN 9788757438284

Pris

Papirbog
350,00 kr
Medlemspris
280,00 kr
Nyhed

EU's Charter om Grundlæggende Rettigheder

Med kommentarer

Kommentaren til "EU’s Charter om Grundlæggende Rettigheder" er navnlig rettet mod EU-Domstolens praksis på en række praktisk væsentlige retsområder så som diskrimination på arbejdsmarkedet, børnebortførelser, den europæiske arrestordre, sociale ydelser til vandrende arbejdstagere og samspillet mellem EU- og Menneskerettighedsdomstolen mm.

Læs mere
Udgave 02, 2018 | 633 sider | ISBN 9788757434286

Pris

Papirbog
1.200,00 kr
Medlemspris
960,00 kr
Nyhed

EU-retten i Danmark

Denne bog kan du først få leveret fra Djøf Forlag fra d. 1. februar. Ønsker du den leveret tidligere kan du købe bogen allerede fra den 25. januar på BSS Books og Juridisk Bogformidling. Bemærk at BSS Books og Juridisk Bogformidling giver studierabat, men de giver dig ikke Djøf medlemsrabat.

Læs mere
Udgave 01, 2018 | 596 sider | ISBN 9788757438871

Pris

E-bog Papirbog
810,00 kr 900,00 kr
Medlemspris Medlemspris
648,00 kr 720,00 kr
Nyhed

Public Procurement and Framework Agreements

Public Procurement and Framework Agreements identifies, analyzes, clarifies and discusses the implications of the interplay between competition law and procurement law concerning framework agreements. The two sets of rules – competition law and procurement law – differ significantly as regards objectives, instruments, and structures, and furthermore, competition law is directed primarily at private undertakings, whereas procurement law primarily is directed at the Member States and their public entities.

Læs mere
Udgave 01, 2018 | 473 sider | ISBN 9788757442649

Pris

Papirbog
500,00 kr
Medlemspris
400,00 kr

Den Europæiske Menneskerettighedskonvention

For praktikere

Bogen indeholder en udførlig beskrivelse af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols praksis. Den behandler de materielle rettigheder og friheder i konventionen og protokollerne omkring menneskerettighedsdomstolens praksis. Den indeholder endvidere en beskrivelse af mere generelle emner som konventionens anvendelsesområde, fortolkningsprincipper, betydningen af praksis, beviskrav, klagebetingelser og konsekvenser af domme. Den behandler ikke reglerne om Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols opbygning, funktion eller behandling af klagesager.

Læs mere
Udgave 04, 2017 | 1375 sider | ISBN 9788757425635

Pris

E-bog Papirbog
1.080,00 kr 1.200,00 kr
Medlemspris Medlemspris
864,00 kr 960,00 kr

EU's udbudsregler

- i dansk kontekst

Denne bog handler om udbud af offentlige kontrakter i Danmark og EU med hovedvægten på EU-reglerne, herunder EU’s udbudsdirektiv fra 2014. Bogen har primært et teoretisk sigte. Den tager udgangspunkt i en analyse af EU’s udbudsregler i bred forstand og diskuterer også implementeringen heraf i dansk ret.

Læs mere
Udgave 02, 2017 | 956 sider | ISBN 9788757437676

Pris

E-bog Papirbog
706,50 kr 785,00 kr
Medlemspris Medlemspris
565,20 kr 628,00 kr

Transnational Litigation and Commercial Arbitration

An Analysis of American, European and International Law

Transnational Litigation and Commercial Arbitration is a case-oriented study of the key rules and procedures that regulate the resolution of commercial disputes arising in a transnational context. The study explains and compares European and American rules of private international and procedural law. Each main case is introduced both by a paradigm model, emphasizing and simplifying the key operative facts, as well as by a doctrinal presentation of the main issues and sources of American, European, or international law concerned.

Læs mere
Udgave 04, 2017 | 1061 sider | ISBN 9788757436327

Pris

E-bog Papirbog
1.215,00 kr 1.350,00 kr
Medlemspris Medlemspris
972,00 kr 1.080,00 kr

Understanding the CISG

The 1980 United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) regulates the rights of buyers and sellers in international sales. The Convention is the first sales law treaty to win acceptance on a worldwide scale, and the impressive list of some 85 CISG ‘Contracting States’ already accounts for more than three-fourths of all world trade.

Læs mere
Udgave 05, 2017 | 276 sider | ISBN 9788757434255

Pris

E-bog Papirbog
396,00 kr 440,00 kr
Medlemspris Medlemspris
316,80 kr 352,00 kr

Danske sociale pensioner

i EU-retlig og ligestillingsretlig belysning

Bogens omdrejningspunkt er danske sociale pensioner i EU-retlig og ligestillingsretlig belysning. Bogen er delt op i to dele. Første del handler om danske sociale pensioner i EU-retlig belysning, hvor forfatteren påviser, hvordan det markedsretlige rationale i EU-retten udfordrer de nationale tilknytningskrav, der stilles i forbindelse med optjening af dansk social pension. I den forbindelse identificeres flere retlige problemstillinger i den danske lov om social pension.

Læs mere
Udgave 01, 2016 | 329 sider | ISBN 9788757435825

Pris

E-bog Papirbog
270,00 kr 300,00 kr
Medlemspris Medlemspris
216,00 kr 240,00 kr

EU Udbudsretten

Fremstillingen analyserer udbudsloven, der med virkning fra 1. januar 2016 gennemfører EU’s udbudsdirektiv i Danmark, samt EU’s forsyningsvirksomhedsdirektiv og EU’s koncessionsdirektiv. Endvidere behandles de samtidigt vedtagne ændrede regler om håndhævelsen.

Læs mere
Udgave 03, 2016 | 744 sider | ISBN 9788757432091

Pris

E-bog Papirbog
900,00 kr 1.000,00 kr
Medlemspris Medlemspris
720,00 kr 800,00 kr

EU-Domme

med bemærkninger og spørgsmål
af Morten P. Broberg (red.)

EU-Domstolen afsiger til stadighed et stort antal betydningsfulde EU domme, der bidrager til EU-rettens hastige udvikling. Mange af disse EU domme er imidlertid særdeles svære at forstå, medmindre de ledsages af forklarende bemærkninger. EU-domme med bemærkninger og spørgsmål indeholder over hundrede væsentlige EU domme inden for den fri bevægelighed af varer, tjenesteydelser, personer og kapital. Alle domme ledsages af bemærkninger og spørgsmål, således at læseren bringes til at reflektere over den enkelte dom og dens virkninger.

Læs mere
Udgave 07, 2016 | 1192 sider | ISBN 9788757434347

Pris

Papirbog
720,00 kr
Medlemspris
576,00 kr

EU's charter - I et menneskeretligt krydsfelt

af Eva Ersbøll (red.)

Antologien "EU’s Charter – I et menneskeretligt krydsfelt" adresserer en lang række væsentlige spørgsmål om betydningen af, at EU’s Charter om grundlæggende rettigheder har fået retskraft på traktatniveau.

Bogen er en fagbog, men den kan også læses som en debatbog. For selvom udgangspunktet er, at Chartret har styrket menneskerettighedsbeskyttelsen i EU, står flere spørgsmål til diskussion.

Læs mere
Udgave 01, 2016 | 387 sider | ISBN 9788757435436

Pris

E-bog Papirbog
396,00 kr 440,00 kr
Medlemspris Medlemspris
316,80 kr 352,00 kr

Free Movement in the European Union

Cases, Commentaries and Questions

The Court of Justice of the European Union continues to deliver a great many important judgments which contribute to the rapid development of EU law. However, it can be difficult to understand the significance of many of these judgments unless they are accompanied by explanatory commentaries.

Læs mere
Udgave 05, 2016 | 1192 sider | ISBN 9788757434354

Pris

Papirbog
950,00 kr
Medlemspris
760,00 kr

Grundlæggende udbudsret

Bogen behandler de grundlæggende EU-udbudsregler, som de er implementeret i dansk ret ved udbudsloven, der trådte i kraft 1. januar 2016.

Læs mere
Udgave 01, 2016 | 897 sider | ISBN 9788757434408

Pris

E-bog Papirbog
891,00 kr 990,00 kr
Medlemspris Medlemspris
712,80 kr 792,00 kr