Udgivelse på vej

Retsvidenskabsteori

Hvilken forbindelse er der mellem almen videnskabsteori og retsteori (retsfilosofi)? Hvilken forbindelse er der mellem retsteorien og retsforskningen? Er der forskel på juridisk og retsdogmatisk metode? Hvilke videnskabsidealer gælder i retsforskningen? Det er nogle af de spørgsmål, denne bog behandler.

Læs mere
Udgave 02, 2018 | 433 sider | ISBN 9788757442441

Pris

E-bog Papirbog
675,00 kr 750,00 kr
Medlemspris Medlemspris
540,00 kr 600,00 kr
Udgivelse på vej

Selskabsskatteret

Med kompendiet SELSKABSSKATTERET får du indblik i, hvilke skattemæssige regler og pligter, der er forbundet med dét at drive virksomhed i kapitalselskabsregi. Kompendiet behandler selskabsskatteret på både dansk og internationalt niveau. Du får således også indblik i, hvilke skatteregler, som gælder for selskaber med grænseoverskridende dispositioner – særligt med henblik på at undgå international dobbeltbeskatning.

Læs mere
Udgave 02, 2018 | 195 sider | ISBN 9788757440782

Pris

Papirbog
200,00 kr
Medlemspris
160,00 kr
Udgivelse på vej

Sundhedsret

Bogen behandler de grundlæggende regler om patienters rettigheder og sundhedsmyndigheders samt sundhedspersoners pligter. Blandt de patientrettigheder, som behandles, er retten til selvbestemmelse, aktindsigt, fortrolighed, frit sygehusvalg, behandling inden for maksimale tidsfrister og behandling i udlandet.

Læs mere
Udgave 04, 2018 | 674 sider | ISBN 9788757438154

Pris

E-bog Papirbog
900,00 kr 1.000,00 kr
Medlemspris Medlemspris
720,00 kr 800,00 kr
Udgivelse på vej

De skjulte algoritmer

Teknoantropologiske perspektiver
af Klavs Birkholm (red.), Niels Frølich (red.)

Lige nu fejrer algoritmerne deres indtog i alle sektorer af samfundslivet: de sociale medier, sundhedsplatformen, hospitalernes diagnostiske systemer, bilindustrien, det omorganiserede skattevæsen, ældreforsorgen, database-marketing og ikke mindst nye managementprincipper i den offentlige sektor − principper, der markedsføres under betegnelsen “afbureaukratisering”.

Læs mere
Udgave 01, 2018 | 272 sider | ISBN 9788757440898

Pris

E-bog Papirbog
265,00 kr 295,00 kr
Medlemspris Medlemspris
212,00 kr 236,00 kr
Udgivelse på vej

Hvorhen Europa?

"Hvorhen Europa?" spørger Uffe Østergård, og svarer med en suveræn syntese af tusind års europæisk historie der vil udfordre både unionens tilhængere og dens modstandere.

EU har paradoksalt styrket nationalstaterne samtidig med, at vælgerne frygter, at deres nationale suverænitet er ved at forsvinde i Bruxelles. Europas befolkninger føler sig snydt af Unionens teknokratiske og elitære samarbejdsmåde. Og når de bliver spurgt, stemmer de nej til mere union.

Læs mere
Udgave 01, 2018 | 650 sider | ISBN 9788757438031

Pris

Papirbog
395,00 kr
Medlemspris
316,00 kr
Udgivelse på vej

Videnskabsteori og projektarbejde for erhvervsøkonomer

Bogens målgruppe er primært tænkt som studerende på akademiske erhvervsøkonomiske uddannelser såsom HA, HD eller MBA, der for første gang bliver udfordret på og skal vænne sig til at tænke, arbejde og argumentere videnskabeligt, herunder ikke mindst i problembaserede projektarbejder. Udover at det berettiger den introducerende og overbliksskabende tilgang til tematikkerne, så betyder det også, at de eksempler og teorivalg, der løbende inddrages i bogen, gennemgående kommer fra og/eller er relevante for det erhvervsøkonomiske fagområde.

Læs mere
Udgave 01, 2018 | 120 sider | ISBN 9788757441307

Pris

Papirbog
200,00 kr
Medlemspris
160,00 kr
Udgivelse på vej

Fast Ejendom III

Ejerbeføjelsen

Bogen er 2. udgave af forfatterens tredje bind om fast ejendom: I Overdragelsen, II Bolighandlen og III Ejerbeføjelsen. Fremstillingen giver et grundigt overblik over centrale områder af en omfattende regulering af fast ejendom, med angivelse af litteratur, hvor læseren kan søge yderligere oplysning.

Læs mere
Udgave 01, 2015 | 158 sider | ISBN 9788757497557

Pris

E-bog Papirbog
315,00 kr 350,00 kr
Medlemspris Medlemspris
252,00 kr 280,00 kr