Mikael Trier


Udgivelser

Danmarks økonomi siden 1980

- en oversigt

Danmarks økonomi siden 1980 er en kortfattet beskrivelse af de overordnede linjer i den økonomiske udvikling i Danmark i de seneste 37 år med hovedvægten på vækst, konjunkturbevægelser og den økonomiske politik.Der gøres desuden rede for væsentlige institutionelle ændringer og demografiske forhold.

Læseren bliver herved gjort bekendt med de centrale samfundsøkonomiske problemstillinger og betragtningsmåder. Der gives bud på forklaringer af udviklingens hovedtræk.

Fremstillingen er let tilgængelig og teksten ledsages af overskuelige figurer. De anvendte økonomiske begreber forklares.

Dansk økonomi er i centrum, men i et særskilt kapitel gives også et resumé af den internationale udvikling. I gennemgangen af den danske økonomi henvises til forholdene i EU og andre lande på relevante steder.Bogen sigter primært på anvendelse ved undervisningen i samfundsbeskrivelse på universiteter og handelshøjskoler og i samfundsfag på gymnasier og handelsskoler. Den er desuden velegnet alle steder, hvor der er behov for et koncentreret og tilgængeligt overblik over de senere års økonomiske udvikling og problemstillinger.

Om forfatterne

Mikael Trier arbejder som chefkonsulent i Finansministeriet. Læs mere om forfatter Mikael Trier.Per Ulstrup Johansen er administrationschef i De Økonomiske Råds Sekretariat og underviser i Samfundsbeskrivelse ved det statsvidenskabelige studium. Læs mere om forfatter Per Ulstrup JohansenDanmarks økonomi siden 1980 er en del af serien Erhverv & samfund

Læs mere
Udgave 16, 2018 | 206 sider | ISBN 9788757443097

Pris

E-bog Papirbog
232,00 kr 290,00 kr
Medlemspris Medlemspris
185,60 kr 232,00 kr

Praktisk statistisk metode for økonomer

En beskrivelse af de praktisk statistiske værktøjer, som studerende ved de samfundsøkonomiske uddannelser bør kende.

Der indøves grundlæggende begreber og beregningsmetoder som: Procentvise stigninger, gennemsnitlige årlige vækstrater, (vejede) gennemsnit, logaritmisk skala, indekstal, spredningsmål, standardberegninger samt pris- og mængdeindeks.

Der er desuden medtaget afsnit om beholdnings- og strømstørrelser, sæsonkorrektion, deflatering, kapitalisering, gennemsnitlige og marginale kvoter samt elasticitet.

Metoderne illustreres med konkrete og simple taleksempler.

Også udformning af tabeller og figurer behandles, og der gives råd og vink om udarbejdelsen af opgaver.

Bogen sigter primært mod anvendelse ved universiteter, handelshøjskoler og handelsskoler, men kan anvendes alle steder, hvor man beskæftiger sig med økonomisk-statistiske emner.

Se andre titler inden for Generel erhvervsøkonomi
Praktisk statistisk metode for økonomer
 er en del af serien Erhverv & samfund
Læs mere
Udgave 03, 2010 | 192 sider | ISBN 9788762903692

Pris

Papirbog
285,00 kr
Medlemspris
228,00 kr