Helle Isager


Udgivelser

Festskrift Irene Nørgaard

Da professor Irene Nørgaard i sommeren 2017 takker af efter at have været ansat på Juridisk Institut, Aarhus Universitet, siden august 1983, fandt kolleger det som en must, at dette måtte markeres med et festskrift.

Der findes få ansatte på universiteterne, der har været synonym med deres fag i samme grad som Irene Nørgaard. Gennem mere end 30 år har hun været med til at bære og forme fagene familie- og arveret på Aarhus Universitet – i flere år endda helt alene – og jurastuderende fra Aarhus kan ikke sige »bodel«, »særeje« eller »pensionsrettigheder« uden at tænke på Irene.

Læs mere
Udgave 01, 2017 | 410 sider | ISBN 9788757436877

Pris

E-bog Papirbog
425,00 kr 500,00 kr
Medlemspris Medlemspris
0,00 kr 400,00 kr

Materialesamling til faget erstatningsret

i forsikringsretlig belysning
Læs mere
Udgave 01, 2017 | 420 sider | ISBN 9788757440348

Pris

Papirbog
400,00 kr
Medlemspris
320,00 kr

Formueretlige emner 8. udg.

Formueretlige emner foreligger hermed i en revideret og ajourført 8. udgave. Bogen rummer et udvalg af specielle formueretlige og formueretsrelaterede emner og er primært skrevet til brug for undervisningen på jurastudiets bacheloruddannelse. Forhåbentlig kan bogen også være til nytte for andre, som ønsker at skaffe sig et hurtigt overblik over et af de behandlede emner.

Emnevalget er dikteret dels af lakunerne i den øvrige pensumlitteratur på den juridiske bacheloruddannelse, dels af behovet for en slags grundbog i de valgfag, som indgår i uddannelsen. De enkelte kapitler er skrevet af jurister ansat på Juridisk Institut ved Aarhus Universitet, og de respektive forfattere er hver især ansvarlige for deres egne bidrag.Udforsk flere bøger inden for formue-, erstatnings- og forsikringsret

 

Læs mere
Udgave 08, 2016 | 533 sider | ISBN 9788757433579

Pris

E-bog Papirbog
675,00 kr 750,00 kr
Medlemspris Medlemspris
540,00 kr 600,00 kr

Lærebog i erstatningsret

Lærebog i erstatningsret er ajourført i forhold til gældende retspraksis, lovgivning og litteratur. Bogen giver læseren en solid indførsel i erstatningsret.   

Eftersom der ikke, som sådan eksisterer, andre (ajourførte) fremstillinger af de almindelige erstatningsretlige regler, er det ligeledes tilstræbt, at sammensætte en lærebog i erstatningsret, der også vil appellere til praktikeren. Det bliver derfor svært at undgå, at bogen bliver af et vist omfang - særligt grundet den stadigt mere omfattende lovregulering på området.

Denne erstatningsretlige lærebog er målrettet jurastudiet, men kan selvfølgelig ligeledes benyttes på andre studier med en juridisk profil.

NB! Bogen genoptrykkes. Bogen vil blive sendt til dig, når den igen er på lager primo februar 2017.  

Find flere bøger inden for formueret
Læs mere
Udgave 08, 2015 | 504 sider | ISBN 9788757433647

Pris

E-bog Papirbog
612,00 kr 680,00 kr
Medlemspris Medlemspris
489,60 kr 544,00 kr

Færdselsansvar

Færdselsansvar” er en ajourført og detaljeret fremstilling af færdselslovens regler om ansvar for skader forvoldt af motordrevne køretøjer, og er opbygget som en praktisk håndbog til brug for advokater, domstole, forsikringsselskaber mv.

Problemstillingerne belyses ved hjælp af et betydeligt antal domme samt kendelser fra Ankenævnet for Forsikring.

Udforsk flere bøger inden for formue-, erstatnings- og forsikringsret

  

Læs mere
Udgave 05, 2014 | 244 sider | ISBN 9788757430998

Pris

E-bog Papirbog
616,50 kr 685,00 kr
Medlemspris Medlemspris
493,20 kr 548,00 kr