Bent Ole Gram Mortensen


Udgivelser

Dansk Markedsret

Dansk markedsret behandler primært konkurrencebegrænsningsretten og markedsføringsreguleringen. Fremstillingen beskæftiger sig primært med den del af lovgivningen, der kommer til udtryk i konkurrenceloven og markedsføringsloven.

Bogen er både tiltænkt anvendt i undervisningen på højere læreanstalter og af praktikere og andre med interesse for markedsret, erhvervsregulering og forbrugerforhold. Dansk markedsret er således opdelt i emner, der relaterer sig til reguleringen, ligesom der er udfærdiget et stikordsregister med henblik på, at bogen også kan anvendes som opslagsværk.

Siden udgivelsen af 3. udgaven i 2011 er bl.a. konkurrencelovens regler om sanktioner for overtrædelse af lovens forbud blevet skærpet, både i forhold til bødernes størrelser og ved introduktionen af fængselsstraf ved grovere kartelovertrædelser. Derudover er der også ny dansk markedsret i forhold til anmeldelser og offentlighed ved behandling af konkurrencesager.

 

 

Læs mere
Udgave 05, 2018 | 501 sider | ISBN 9788757439595

Pris

E-bog Papirbog
675,00 kr 750,00 kr
Medlemspris Medlemspris
540,00 kr 600,00 kr

Regulering af konkurrence i EU

Regulering af konkurrence i EU belyser de traditionelle dele af konkurrenceretten – forbuddet mod konkurrencebegrænsende aftaler, misbrug af dominerende stilling, reglerne om håndhævelse af disse bestemmelser, samt fusionskontrol. Endvidere beskriver bogen andre konkurrenceretlige fænomener, som i dag spiller en afgørende rolle for virksomheders og offentlige myndigheders adfærd på markedet.

Forfatterne har skabt en temamæssig mere komplet fremstilling, som omfatter de fleste af de områder, som konkurrenceretsjuristen møder. På denne baggrund er de væsentligste dele af det offentliges konkurrenceforhold også inddraget i fremstillingen – forhold, som statsstøtte, liberaliseringen samt offentlige indkøb.

Om forfatterne:

Pernille Jessen er lektor ved juridisk institut på Aarhus Universitet. Se forfatter Pernille Jessens forfatterprofil.

Bent Mortensen er professor i erhvervsreguleringsret ved Syddansk Universitet. Se forfatter Bent Mortensens forfatterprofil.  

Michael Steinicke er professor og institutleder ved Juridisk Institut på Aarhus Universitet. Se forfatter Michael Steinickes forfatterprofil.

Karsten Engsig Sørensen, cand.jur., ph.d., dr.jur., fungerer som professor ved det Juridiske Institut, Aarhus Universitet. Se forfatter Karsten Engsig Sørensens forfatterprofil.

Læs mere
Udgave 04, 2016 | 784 sider | ISBN 9788757435351

Pris

Papirbog
980,00 kr
Medlemspris
784,00 kr

Commercial and Economic Law in Denmark

“Commercial and Economic Law in Denmark” provides a practical analysis of the law covering merchants’ status and obligations in Denmark. It offers a quick and easy guidance on commercial and economic matters such as business assets, negotiable instruments, and commercial securities. Lawyers who handle transnational business will appreciate the explanation of local variations in terminology and the distinctive concepts that determine practice and procedure.

Starting with a general description of the specifically applicable concepts and sources of commercial law, the book goes on to discuss factors such as obligations of economic operators and institutions, goodwill, and bankruptcy. The discussion of economic law covers the supervision of economic activities, competition law, and government taxation incentives. Readers who are unfamiliar with specific terms and concepts in varying contexts will be able to fully grasp their meaning and significance.

The volume is a valuable tool for all business executives and their legal counsel with international interests. Lawyers representing parties with interests in Denmark will welcome this very useful guide, and academics and researchers will appreciate its value in the study of comparative commercial and economic law.

Co-published with Wolters Kluwer Law & Business.

Se flere bøger inden for Selskabsret
Læs mere
Udgave 01, 2014 | 238 sider | ISBN 9788757432398

Pris

Papirbog
850,00 kr
Medlemspris
680,00 kr

Regulating cometition in the EU

Regulating competition in the EU” is a complete edition themewise in English that includes most areas of which, the lawyer who deals with competition law will meet.

The book illustrates the traditional parts of competition law and describes other judicial phenomena that plays a crucial role in the behaviour of companies and public authorities on the market.

It uses a broader focus than traditional works of competition law. Quite uniquely, every chapter in this book can be read separately and thus it can be used as an encyclopedia and tool. The authors supplies with rich and relevant examples that guides the reader to a better understanding of the many laws, that forms the competition law in EU.

Læs mere
Udgave 02, 2012 | 784 sider | ISBN 9788757426625

Pris

E-bog Papirbog
846,00 kr 940,00 kr
Medlemspris Medlemspris
676,80 kr 752,00 kr

Miljøretten 6

Klima og energi

Miljøretten 6 - Energi og klima behandler de regler og øvrige retlige rammer, der er fastlagt på internationalt, EU- og nationalt niveau til sikring af energimarkeder, miljøbeskyttelse og beskyttelse af klimaet.

Bogen er den første samlede fremstilling af den omfattende energi- og klimalovgivning, der er bestemmende for bl.a. forsyningssikkerheden og energisektorens funktionsbetingelser. Den kan læses i forlængelse - eller uafhængigt af de øvrige bind i serien.

Læs mere
Udgave 01, 2008 | 250 sider | ISBN 9788757413427

Pris

E-bog Papirbog
900,00 kr 1.000,00 kr
Medlemspris Medlemspris
720,00 kr 800,00 kr

Kommunal varmeplanlægning

i retlig belysning
Læs mere
Udgave 01, 2007 | 150 sider | ISBN 9788757416985

Pris

E-bog Papirbog
220,00 kr 280,00 kr
Medlemspris Medlemspris
0,00 kr 224,00 kr

Elforsyningsloven

Med kommentarer

Siden 1. udgaven er alle dele af den nye elforsyningslov nu trådt i kraft. Elforsyningsloven er desuden blevet ændret adskillige gange, hvilket der med denne udgave er taget højde for. Der er tillige i et vist omfang inddraget de mange bekendtgørelser m.v., der siden 1. udgaven er udstedt.

Endvidere er der indarbejdet en række administrative afgørelser. Sektoren har i vid omfang lagt de administrative afgørelser til grund, efter at disse har været prøvet af rekursinstansen. Disse er kun i begrænset omfang søgt prøvet ved domstolene. De administrative afgørelser omtalt i denne kommentar stammer hovedsagelig fra rekursmyndigheden, mens afgørelser fra tilsynsmyndigheden kun er inddraget i begrænset omfang.

Læs mere
Udgave 02, 2004 | 656 sider | ISBN 9788757409888

Pris

Papirbog
1.110,00 kr
Medlemspris
888,00 kr

Konkurrenceudsættelse og firmatisering

Læs mere
Udgave 01 | 230 sider | ISBN 9788757496178

Pris

E-bog
300,00 kr
Medlemspris
240,00 kr