Kendelser om fast ejendom Online

Kendelser om fast ejendom Online er en elektronisk udgave af tidsskriftet af samme navn. Det indeholder udvalgte og kommenterede kendelser afsagt i Natur- og Fødevareklagenævnet (tidl. Natur- og Miljøklagenævnet), Taksationskommissionerne og Voldgiftsretten.

Hvis du har abonnement kan du gå på Kendelser om fast ejendom Online via dette link.

Med et abonnement til den elektroniske udgave af tidsskriftet får du adgang til alle tidligere udgivelser af Kendelser om fast ejendom. Alle årgangene er samlet i et system, hvor du finder kendelser fra 1975-1989 som referater, og fra 1990 og frem med fuld tekst.

Onlineværktøjet er udvidet med al relevant lovstof, som relaterer sig til områderne og udkommer 6 gange årligt.

Det er også muligt at købe en tillægspakke, der indeholder relevant litteratur, som relaterer sig til kendelserne og afgørelserne. Du får derved adgang til mere end 10 e-bøger som abonnent. Litteraturen udvælges af redaktionen og udskiftes løbende.

Redaktion

Ellen Margrethe Basse

 • Professor ved Aarhus Universitet dr.jur. Ellen Margrethe Basse redigerer afgørelser afsagt af Natur- og Miljøklagenævnet.

Nana Amalie Harbo

 • Cand. jur., ph.d.-studerende ved Aarhus universitet. Nana Amalie Harbo redigerer Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser efter husdyrbruglovens regler.

Erik Hørlyck

 • Advokat, dr.jur.h.c. Erik Hørlyck, DAHL Advokatfirma, redigerer voldgiftskendelser vedrørende almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed samt for rådgivning og bistand inden for bygge- og anlægsvirksomhed.

Søren Højgaard Mørup

 • Professor ved Aarhus Universitet, dr.jur. Søren Højgaard Mørup redigerer kendelser afsagt af taksaktionskommissionen.

Redaktionssekretær:

Cecilie Brito Cederstrøm

Tidsskriftets indhold, struktur og opbygning

1. Et tidsskrift, der er designet specielt til dig

Som abonnent på Kendelser om fast ejendom får du en helt dybdegående viden om de kendelser, der afgøres af:

 • Natur- og Miljøklagenævnet (tidl.) og Miljø- og Fødevareklagenævnet
 • Energiklagenævnet
 • Taksationskommissionerne
 • Voldgiftsretten

2. Cyklus

Kendelser om fast ejendom udkommer i en fast cyklus med følgende indhold:

 • Tidsskrift 1: Voldgiftskendelser
 • Tidsskrift 2: Voldgiftskendelser
 • Tidsskrift 3: Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser (i 2018 Natur- og Fødevareklagenævnet)
 • Tidsskrift 4: Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser (i 2018 Natur- og Fødevareklagenævnet)
 • Tidsskrift 5: Taksationskendelser
 • Tidsskrift 6: Taksationskendelser + årsregister

3. Struktur og opbygning

Tidsskriftet er bygget op omkring en let og tilgængelig struktur, hvor kendelserne er inddelt efter:

 • Overskrift bestående af myndighed og dato for kendelsen
 • Stikordsafsnit der indeholder alle væsentlige love mv.
 • Resumé der kort skitserer sagens væsentligste punkter
 • Redaktionel behandling og anonymisering af kendelsen med uddybende beskrivelser af sagen, herunder evt. klagebeskrivelse, sagens oplysninger, bemærkninger fra partnerne, oplysninger og afgørelsen
 • Alle afgørelser indeholder noter til love, lovbekendtgørelser, tidligere afgørelser mv.

4. Lovstof

Onlineudgaven tilbyder adgang til relevant lovstof, som dækker de retsområder, som kendelserne og afgørelserne afgøres ud fra.

5. Tillægspakke med litteratur

I onlineudgaven er det muligt at bestille en tillægspakke med relevant litteratur, der bl.a. henvises til i kendelserne og afgørelserne. Litteraturen er nøje udvalgt af redaktionen og tilpasses løbende. Litteraturen tilgås som en e-bog og udvælges efter ønske. Nedenfor kan ses eksempler på den litteratur, der kan vælges i tillægspakken:

 • Entreprise
 • Entrepriseret
 • Ejendomshandel I - en håndbog
 • Ejendomshandel II - en håndbog
 • Ejendomshandel III - en håndbog
 • Landbrugsrelateret ret
 • Miljøretten I
 • Miljøretten II
 • Miljøretten III
 • Syn og Skøn, 5. udgave
 • Tilbudsloven
 • Udbudsretlige erstatningsspørgsmål

Priser og info om abonnement på Kendelser om fast ejendom Online

Et online abonnement kan tegnes for et eller flere år. Vi har tilpasset vores onlineløsning, så du kan have op til flere brugere på et abonnement. Du vælger selv, hvor mange brugere du ønsker og betaler herefter.

Kendelser om fast ejendom Online er en elektronisk udgave af tidsskriftet af samme navn. Det indeholder udvalgte og kommenterede kendelser afsagt i Natur- og Fødevareklagenævnet (tidl. Natur- og Miljøklagenævnet), Taksationskommissionerne og Voldgiftsretten.

Med et abonnement til den elektroniske udgave af tidsskriftet får du adgang til alle tidligere udgivelser af Kendelser om fast ejendom. Alle årgangene er samlet i et system, hvor du finder kendelser fra 1975-1989 som referater, og fra 1990 og frem med fuld tekst.

Onlineværktøjet er udvidet med al relevant lovstof, som relaterer sig til områderne og udkommer 6 gange årligt.

Det er også muligt at købe en tillægspakke, der indeholder relevant litteratur, som relaterer sig til kendelserne og afgørelserne. Du får derved adgang til mere end 10 e-bøger som abonnent. Litteraturen udvælges af redaktionen og udskiftes løbende.

Du kan bestille abonnement på onlineversionen af Kendelser om fast ejendom ved at skrive til forlag@djoef.dk. Nedenfor ses priserne.

Som medlem af Djøf får du 20 % rabat på abonnementprisen.

 

Abonnement (1 bruger eller flere)

 • Første år kr. 5.950,-
 • Herefter kr. 3.100,-
 • Tillæg ved flere brugere kr. 350,-

IP løsning (10 brugere)

 • Første år kr. 8.310,-
 • Herefter kr. 4.100,-

Tillægspakke med litteratur

 • kr. 937,50 inkl. moms.

Bibliotek

 • Første år kr. 6.500,-
 • Herefter kr. 3.500,-
 • Flere brugere kr. 350,-

Alle priser er inklusiv moms.

 

Årsabonnement (papirudgave)

Med et årsabonnement får du tilsendt seks tidsskrifter årligt. Det er også muligt at købe Kendelser om fast ejendom enkeltvis.