Bogliste - Erhverv og samfund serien

Danmarks økonomi siden 1980

- en oversigt

Danmarks økonomi siden 1980 er en kortfattet beskrivelse af de overordnede linjer i den økonomiske udvikling i Danmark i de seneste 37 år med hovedvægten på vækst, konjunkturbevægelser og den økonomiske politik.Der gøres desuden rede for væsentlige institutionelle ændringer og demografiske forhold.

Læseren bliver herved gjort bekendt med de centrale samfundsøkonomiske problemstillinger og betragtningsmåder. Der gives bud på forklaringer af udviklingens hovedtræk.

Læs mere
Udgave 16 2018 | 206 sider | ISBN 9788757443097

Pris

E-bog Papirbog
232,00 kr 290,00 kr
Medlemspris Medlemspris
185,60 kr 232,00 kr

Handelspolitik, konkurrenceevne og udenrigsøkonomi

Globaliseringen af dansk økonomi fremgår tydeligt af  analyserne og illustrationerne i Handelspolitik, konkurrenceevne og udenrigsøkonomi.

Læs mere
Udgave 05 2018 | 159 sider | ISBN 9788757440874

Pris

E-bog Papirbog
261,00 kr 290,00 kr
Medlemspris Medlemspris
208,80 kr 232,00 kr

Nationalregnskabet

Kompendium om det danske nationalregnskab

Dette kompendium er en koncentreret gennemgang af det danske nationalregnskab, der bl.a. spiller en afgørende rolle i tilrettelæggelsen af den økonomiske politik.Læs mere
Udgave 02 2017 | 78 sider | ISBN 9788757440133

Pris

Papirbog
125,00 kr
Medlemspris
100,00 kr

Befolkning og samfund

Hvordan hænger befolkningsudvikling og samfundsøkonomi sammen?

I 1966 blev der født ca. 88.000 personer i Danmark. Antallet af fødte faldt efterfølgende og 17 år senere – i 1983 – fødtes der blot omkring 51.000, hvilket fortsat udgør den mindste generation i nyere tid.

Læs mere
Udgave 11 2016 | 121 sider | ISBN 9788762904446

Pris

Papirbog
200,00 kr
Medlemspris
160,00 kr

Arbejdsmarkedspolitik

Arbejdsmarkedspolitik giver en grundlæggende indføring i arbejdsmarkedsforhold og arbejdsmarkedspolitik.

Med denne titel får du en beskrivelse af arbejdsmarkedets funktionsmåde med de tilknyttede organisationer og institutioner, det fagretlige system og overenskomstsystemet. Endvidere gennemgås de seneste års udvikling i arbejdsstyrken, beskæftigelsen og ledigheden med forklaringer. Endeligt behandles den aktuelle arbejdsmarkedspolitik.

Læs mere
Udgave 09 2015 | 208 sider | ISBN 9788762904392

Pris

Papirbog
230,00 kr
Medlemspris
184,00 kr

Den offentlige sektor

Denne bog giver en bred introduktion til den offentlige sektors økonomi med særlig vægt på, hvordan sektoren indgår i samfundsøkonomisk sammenhæng.

Læs mere
Udgave 08 2015 | 254 sider | ISBN 9788762904637

Pris

Papirbog
280,00 kr
Medlemspris
224,00 kr

Velfærdsstaten og dens udfordringer

I denne bog beskrives velfærdsstatens karakter samt dens udvikling og udfordringer i de kommende år. Bogen lægger stor vægt på at sammenligne den danske velfærdsstat med andre landes velfærdsstater. Den belyser kerneområderne i alle velfærdsstater, som er det sociale sikringssystem herunder pensioner og dagpenge samt sundheds- og uddannelsessystemerne. Det beskrives, hvordan alle velfærdsstater er helt afhængige af den økonomiske udvikling, af finansieringsmåden, af befolkningsudviklingen og af den måde arbejdsmarkedet fungerer på.

Læs mere
Udgave 01 2013 | 160 sider | ISBN 9788762903975

Pris

Papirbog
210,00 kr
Medlemspris
168,00 kr

Den finansielle sektor

Den finansielle sektor er en uundværlig del af erhvervslivet sektoren er samfundsmæssig værdiskabende gennem et kompleks system af finansielle tjenester, der øger den materielle produktion og velfærd.

Læs mere
Udgave 14 2011 | 200 sider | ISBN 9788762903722

Pris

Papirbog
280,00 kr
Medlemspris
224,00 kr

Praktisk statistisk metode for økonomer

En beskrivelse af de praktisk statistiske værktøjer, som studerende ved de samfundsøkonomiske uddannelser bør kende.

Der indøves grundlæggende begreber og beregningsmetoder som: Procentvise stigninger, gennemsnitlige årlige vækstrater, (vejede) gennemsnit, logaritmisk skala, indekstal, spredningsmål, standardberegninger samt pris- og mængdeindeks.

Der er desuden medtaget afsnit om beholdnings- og strømstørrelser, sæsonkorrektion, deflatering, kapitalisering, gennemsnitlige og marginale kvoter samt elasticitet.

Læs mere
Udgave 03 2010 | 192 sider | ISBN 9788762903692

Pris

Papirbog
285,00 kr
Medlemspris
228,00 kr